Hülpe un Betreuunge bie dä Huusoppgawen

Hülpe un Betreuunge bie dä Huusoppgawen

Anspräken mutt man Fruu Oberdorf un Fruu Schmid

Jümmers Dinsedach un Dunnersdach nar dä Schaule, awer dat mutt man afspräken.