De Fahrraaprüfunge

De Prüfunge sallt de Kinners jedet Joahr in dä dridde Klasse moaken.

Tauerst mött sei de Theorie leern, sau as de Verkehrsteiken, de Regeln förr de Vorrfahrt, de Saken, de an de verkehrssichere Drahtessel jehöören und sau wieter.

Denne proobet sei opn Schaulhoffe twei bis drei Weeken dat Fäuhern midde öhre Drahtessels. Sei jöökelt dör de Achte midde Holtklötze, fäuhrt midde eine Hand, übet Handteichen tau geeben un över de Schulter tau kieken, op Spoorbreddern de Balance tau holen un dat Bremsen und Slalom fäuhern.

Bei de Prüfunge an Enne (normalerwiese is ook ein Schandarm darbie) sallt sei keine Fehlers mehr moaken. Alle Drahtessels weerd op Verkehrssicherjeit eprüfet un bekoomet eine Prüfplakette.

Nar de Prüfunge döört de Kinners  denn ook janz offiziell midde Fahraa naa de Schaule fäuhern. Dat sall sei mehr Sicherheit geeben in Umgange midde Drahtessel un de Verkehr.
Föör de Weg midde Fahraa naa de Schaule hewwt wij awer Regeln:

  1. De Fahrraa mutt verkehrssicher sien (Plakette).
  2. De Kinners draaget ein Helm.
  3. Sei hoolt sek an de Verkehrsregeln.
  4. De Drahtessels weerd in Fahrraaständer an de Turnhalle afstellt.

Ne nachträchliche Überprüfunge op Verkehrssicherheit (inklusive Plakette) kann Herr Wilhelm jümmers naa Afspraak moaken.